คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเสริมไอโอดีนแล้ว และได้รับการรับรองเลขสารบบอาหาร หรือเครื่องหมาย อ.ย. และข้อความแสดงไอโอดีนบนฉลากของเกลือบริโภคจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ www.iodinethailand.com

Download
175k