สังเกตเลขสารบบอาหาร หรือเครื่องหมาย อ.ย. และข้อความแสดงไอโอดีนบนฉลากของเกลือบริโภค ทุกครั้ง เท่านี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณบริโภคทุกวันมีไอโอดีนเพียงพอ

ปรุง หรือทานอาหารตามปกติ ไม่จำเป็นต้องทานเกลือให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ไอโอดีนที่เพียงพอ เพราะกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการประเมินแล้วว่า ปริมาณที่ผสมในผลิตภัณฑ์ที่ออกกฎหมายควบคุม ล้วนให้ไอโอดีนได้เพียงพอแล้วในชีวิตประจำวัน อย่าลืมว่าการทานเค็มมากเกินไปก็มีผลเสีย อาทิ เกิดความเสี่ยงต่อโรคไต และความดันโลหิตสูง ได้เช่นกัน

ไอโอดีนไม่ใช่ยา ไม่จำเป็นต้องทานไอโอดีนชนิดเม็ดเพิ่มเติมแต่อย่างใด แค่ทานเกลือที่มีส่วนผสมของไอโอดีนในปริมาณที่เล็กน้อย และสม่ำเสมอทุกวันก็เพียงพอแล้ว

 

ร่วมสร้าง “ประเทศไทยที่ไม่ขาดไอโอดีน” ด้วยการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่ของกฎหมาย ไม่ว่าจะแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่านช่องทางต่างๆ ของ Iodine Please คุณก็มีส่วนช่วยสร้างสังคมที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงไอโอดีนได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนแล้ว

บอกต่อคนใกล้ตัวทุกคนที่คุณรัก ถึงความสำคัญของไอโอดีนต่อการพัฒนาของร่างกาย สติปัญญาของเรา และไอคิวเฉลี่ยของเด็กไทยทั้งชาติ นี่แหละ ของขวัญทางปัญญาที่ให้กันได้ง่ายๆ ทุกวัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้ผลิตที่ใช้มาตรการเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization) ซึ่งเป็นมาตรการระดับโลกที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลกในการขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน “เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า”หมายถึงการเติมไอโอดีนในเกลือทุกชนิดที่คนและสัตว์บริโภค รวมถึงเกลือที่ใช้ในการผลิตอาหาร น้ำปลาหรือเครื่องปรุงรสต่างๆด้วย ผู้ประกอบการเกลือทุกรายควรดำเนินการเสียตั้งแต่วันนี้ เพราะมีโทษตั้งแต่ปรับเงิน จนถึงจำคุก แล้วอย่าลืมว่ากฎหมายครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการแสดงข้อความว่าผสมไอโอดีนบนฉลาก ตรวจสอบให้รอบคอบไว้ก่อนจะดีกว่า

ถ้าผลิตภัณฑ์คุณมีไอโอดีนแล้ว นี่เป็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆ แบบต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นมาก จากเครื่องปรุงรสในครัวเรือนธรรมดาในอดีต ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มเข้าใจแล้วว่า มันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสติปัญญาของเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จะมีเวลาไหนที่เหมาะจะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์คุณมีไอโอดีนมากไปกว่านี้

ถ้าผลิตภัณฑ์คุณมีไอโอดีนแล้ว นี่เป็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆ แบบต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นมาก จากเครื่องปรุงรสในครัวเรือนธรรมดาในอดีต ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มเข้าใจแล้วว่า มันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสติปัญญาของเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จะมีเวลาไหนที่เหมาะจะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์คุณมีไอโอดีนมากไปกว่านี้

ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสาร หลักเกณฑ์การตรวจสถานประกอบการที่ผลิตเกลือบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค และรายละเอียดกฎหมายข้อบังคับ ได้ที่กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่เว็บไซท์ www.iodinethailand.com

Download
175k